Vårt företag har en dynamisk arbetsmiljö som tillåter dig att förverkliga din professionella begåvning och ambitioner. Detta främjas av ständiga investeringar i den allra modernaste utrustningen och teknologin samt möjlighet att samarbeta med specialister från ledande europeiska företag som är kopplade till din bransch.

Vi utvecklar ständigt vårt kompetensutvecklingssystem för att kunna ta emot och behålla kunskap. Vi utvecklar även viktiga element som extraundervisning av våra specialister vilket omfattar besök av seminarium och mässor på världsnivå.

Många av ledarna för företagets avdelningar började sitt arbete som vanliga medarbetare och tillträdde ledande positioner tack vare en ansvarsfull inställning och professionalism.

Såväl specialister med hög kompetens och arbetslivserfarenhet, som människor som vill använda sin ungdomliga energi till att utvecklas inom ett yrke och sin förmåga att arbeta samvetsgrant inom förpackningstillverkning är välkomna att arbeta för vårt företag.

Alla medarbetare som genomgått provanställning förses med ett specialutformat sjukförsäkringsprogram som tillhandahålls av ett ledande försäkringsbolag i Lettland.

 

Vi respekterar er rätt till personlig integritet och kommer inte samla in information om Er på denna hemsida utan ert samtycke. Läs mer.

 

Ansöka