Projekti

2019.gada 3.janvārī SIA “POLIPAKS” ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/001 “Inovatīvas iekārtas izstrāde un uzstādīšana piecslāņu plēves ražošanai SIA “Polipaks” iepakojuma ražotnē” īstenošanu.

 

Projekta mērķis izstrādāt un uzstādīt inovatīvu iekārtu piecslāņu plēves ražošanai, kā rezultātā SIA “POLIPAKS” ražošanā tiks ieviesti jauni produkti: 
a. Laminācijas plēve; 
b. Maizes iepakojuma plēve. 
 

Projekta galvenās darbības: 
1.Eksperimentālās ražošanas līnijas izgatavošana un piegāde; 
2.Eksperimentālās ražošanas līnijas uzstādīšana; 
3.Eksperimentālās tehnoloģijas testēšana reālā ražošanas vidē. 
 

Projekta īstenošanas ilgums: 6 pilni mēneši no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas. Pēc projekta tiks veikta eksperimentālās tehnoloģijas testēšana reālā ražošanas vidē, veicot saimniecisko darbību. 
 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 400 000.00 EUR. Kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms – 840 000.00 EUR. 
 

Veiksmīga projekta norises rezultātā uzņēmumā jaunā eksperimentālā iekārta ļaus uzlabot produkcijas optisko kvalitāti, palielināt ražoto plēvju platumu, kā arī standartizēt ražotās produkcijas receptūras. 

 

 (informācija ievietota 03/01/2019)

 

SIA „POLIPAKS” šobrīd īsteno sekojošu projektu ar V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” atbalstu:

Rūpnīcas izveide 9 slāņu barjeras plēves un drukāšanas-laminēšanas produkcijas ražošanai 

 

Visas projektā plānotās aktivitātes ir pabeigtas. Iekārtas ir uzstādītas, norit ražošanas process.

                                                                                                 (informācija ievietota oktobrī, 2015)

Ēkas ekspluatācija darba režīmā.

                                                                                                 (informācija ievietota septembrī, 2015)

2015.gada 27.augustā ir parakstīts Gala nodošanas akts, ēka pilnībā nodota ekspluatācijā. Norit ēkas nodrošinājuma sistēmu optimālo parametru ieregulēšana un klimata režīma karšu izstrāde. 

                                                                                                 (informācija ievietota 28/08/2015)

Norit ražošanas tehnoloģisko iekārtu ražošanas jaudu palielināšana testa režīmā. Būvniecības darbi pabeigti, ēkā notiek aukstuma sistēmu ieregulēšana un objekts tiek gatavots gala nodošanai pasūtītājam.

                                                                                                 (informācija ievietota jūlijā, 2015)

Visas projektā paredzētās ražošanas iekārtas ir saņemtas un uzstādītas. Tiek pabeigti celtniecības darbi.

                                                                                                 (informācija ievietota jūnijā, 2015)

Ir saņemta pēdējā projektā paredzētā iekārta (LEMO), norit tās instalācijas process.

                                                                                                (informācija ievietota 01/06/2015)        

2014.gada 29.decembrī ēka tika pieņemta ekspluatācijā. Notiek ēkas darbības nodrošinājuma sistēmu ieregulēšana. Turpinās piegādāto jauno ražošanas iekārtu uzstādīšana.

                                                                                                  (informācija ievietota 03/03/2015)

Turpinās teritorijas labiekārtošana, tiek nobeigti ēkas iekšdarbi un uzsākta objekta pieņemšanas ekspluatācijā procedūra. Piegādātas pirmās projektā plānotās jaunās ražošanas iekārtas un sākusies to uzstādīšana.

                                                                                                  (informācija ievietota 04/12/2014)

Turpinās teritorijas labiekārtošana, celtniecības darbi (starpsienu izbūve birojos; durvju, logu un vārtu montāža) un inženiertīklu izbūve (elektriskās kopnes, saspiestais gaiss, apkures un vēdināšanas sistēmas). Uzsākta UAS, vājstrāvu sistēmu izbūve un uzsākti sagatavošanas darbi grīdu betonēšanai.

                                                                                                     (informācija ievietota 09/09/2014)

Turpinās vispārējie būvniecības darbi un iekšējo inženiertīklu izbūve. Uzsākta teritorijas labiekārtošana.                                                       

                                                                                                     (informācija ievietota 18/06/2014)

Norit ēkas vispārējie būvniecības darbi (fasāde, jumta nesošais profils un siltumizolācija), uzsākta iekšējo inženiertīklu izbūve.

                                                                                                     (informācija ievietota 17/04/2014)

2013.gada decembrī ir uzsākta ēkas konstrukciju montāža.

                                                                                                     (informācija ievietota 22/01/2014)

2013.gada 22. augustā saņemta būvatļauja vispārīgo būvdarbu veikšanai.

2013.gada 26. augustā ir uzsākta būvniecība un norit „0” cikla būvniecības darbi.

                                                                                                     (informācija ievietota 11/11/2013)

2013.gada 14. augustā tika noslēgts līgums ar SIA „Merks” un plānotais celtniecības sākums ir 2013.gada septembris. 

                                                                                                     (informācija ievietota  15/08/2013)

SIA „POLIPAKS NT” izsludinātā iepirkuma ietvaros 2013. gada 26. aprīlī tika izvēlēts būvniecības konkursa uzvārētājs - SIA „MERKS”, Reģ.Nr.40003304295, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013.

                                                                                                     (informācija ievietota 03/05/2013)

Finansējuma saņēmējs SIA „POLIPAKS NT” 2012.gada 9.novembrī ir noslēdzis līgumu Nr. L-APV-12-0046  ar V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta  „Rūpnīcas izveide 9 slāņu barjeras plēves un drukāšanas-laminēšanas produkcijas ražošanai”

                                                                                                     (informācija ievietota 09/11/2012)

 

SIA „POLIPAKS NT” 2015. gadā ir veiksmīgi īstenots projekts “Sadzīves atkritumu maisu ražošanas līnijas izveide un tehnoloģiju ieviešana emisijas atmosfērā samazināšanai un enerģijas efektīvākai izmantošanai” Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” ietvaros.

 

Kopējās projekta izmaksas 635 940 EUR, no kurām Norvēģijas finanšu instrumenta atbalsts sastāda 286 173 EUR.

 

Projekta ietvaros 2015. gada februārī uzstādītas un nodotas ekspluatācijā sadzīves atkritumu maisu ražošanas līnija un reģeneratīva termiskas oksidēšanas iekārta. Abu iekārtu ekspluatācija norit darba režīmā, tiek izgatavoti atkritumu maisi un, sadedzinot ražošanas procesa izmešus, tiek atgūts siltums no izplūdes gāzēm termoeļļas un apsildīšanas procesiem.

 

SIA “POLIPAKS” ir noslēdzis 2016. gada 15. jūnijā līgumu Nr.SKV-L-2016/465 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

                                                                                                  (informācija ievietota 08/11/2016)

SIA “POLIPAKS” darbinieki 2015.gadā piedalās apmācībās, sadarbojoties ar biedrību „Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija”.

                                                                                                     (Informācija izvietota 02/03/2015)

 

SIA „Polipaks” sadarbojas ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju (LAĶĪFA) projekta „Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai” īstenošanā, lai celtu  darbinieku kvalifikāciju nozarei svarīgās jomās.

Līgumu par projekta realizāciju LAĶĪFA noslēgusi ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 2011.gada 06.janvārī. Līguma numurs L‑APA-10-0025. Projekta īstenošana turpināsies līdz 2015.gada 01.jūnijam.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. 

                                                                                                     (informācija ievietota 22/07/2014)

Biedrība „Latvijas Loģistikas asociācija” ir noslēgusi 12.01.2011.g. līgumu Nr.  L-APA-10-0026 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”par projekta „Latvijas Loģistikas asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšana” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Projekta ietvaros SIA „POLIPAKS” veiks savu darbinieku apmācību.

                                                                                                      (informācija izvietota 25/04/2014)

 Ārējā mārketinga aktivitātes

 

SIA „POLIPAKS” individuālās vizītes pie eksporta partneriem

 

2015.gadā SIA „POLIPAKS” sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru īsteno eksporta veicināšanas aktivitātes, tai skaitā, individuālās vizītes pie potenciāliem klientiem ārvalstīs.

 

2015.gada 12.jūnijā tika noslēgts līgums ar LIAA par SIA „POLIPAKS” dalību starptautiskā izstādē un individuālajām vizītēm pie eksporta partneriem. Līguma Nr. L-ĀTA-15-2946. Projekta ietvaros kompānijas darbinieki piedalījās starptautiskā izstādē „Emballage” Francijā, kā arī veica individuālās vizītes pie potenciāliem klientiem Vācijā un Francijā. Projekta mērķis – veicināt SIA „POLIPAKS” produkcijas eksportu.

(informācija izvietota 15/06/2015)

 

2015.gada 19.oktobrī tika noslēgts līgums ar LIAA par SIA „POLIPAKS” dalību individuālajās vizītēs pie potenciāliem klientiem ārvalstīs. Līguma Nr. L-ĀTA-15-3334. Sadarbojoties ar LIAA, uzņēmuma darbinieki īstenoja darba braucienus uz tādām valstīm kā Vācija, Norvēģija, Zviedrija, Francija u.c. Projekta mērķis – veicināt SIA „POLIPAKS” produkcijas eksportu.

(informācija izvietota 21/10/2015)

 

2015.gada 05.novembrī tika noslēgts līgums ar LIAA par SIA „POLIPAKS” dalību individuālajās vizītēs pie potenciāliem klientiem ārvalstīs. Līguma Nr. L-ĀTA-15-3466. Sadarbojoties ar LIAA un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru uzņēmuma darbinieki īstenoja darba vizītes uz tādām valstīm kā Vācija, Norvēģija, Zviedrija, Francija, Nīderlande, Somija, Itālija u.c. Projekta mērķis – veicināt SIA „POLIPAKS” produkcijas eksporta apjomu pieaugumu.

(informācija izvietota 09/11/2015)

 

2015.gada 23.decembrī tika noslēgts līgums ar LIAA par SIA „POLIPAKS” dalību individuālajās vizītēs pie potenciāliem klientiem ārvalstīs, kā arī piedalīšanos starptautiskās izstādēs. Līguma Nr. L-ĀTA-15-3921. Sadarbojoties ar LIAA un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru uzņēmuma darbinieki īstenoja darba vizītes uz tādām valstīm kā Vācija, Norvēģija, Zviedrija, Francija, Šveice, Slovākija, Dānija u.c. Papildus vizītēm īstenota kompānijas dalība tādās starptautiskās izstādēs kā “Scanpack”, “Fachpack”, “Iba”. Projekta mērķis – veicināt SIA „POLIPAKS” kā ražošanas uzņēmuma atpazīstamību starptautiskā tirgū un produkcijas eksporta apjomu pieaugumu.

(informācija izvietota 06/01/2016)

SIA “Polipaks” dalība starptautiskajos projektos 2014. gadā

Sadarbībā ar "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru" SIA "Polipaks" piedalīsies starptautiskajā izstādē "Embalage", kas notiks Parīzē, Francijā no 17-20.11. 2014.

Projekta mērķis - Atrast jaunus partnerus eksportam (jaunus klientus) Francijā.

(Informācija izvietota 04/07/214)

 

Sponsoru programmas ietvaros SIA “Polipaks” piedalīsies starptautiskajā simpozijā par kūdras tehnoloģijām, kas notiks Rīgā, Latvijā no 25 - 29.08.2014.  sadarbībā ar Latvijas kūdras ražotāju asociāciju.

(Informācija izvietota 04/07/214)

 

SIA “Polipaks” dalība starptautiskajos projektos 2012-2013. gadā

 

SIA “POLIPAKS” 2013.gada 10.maijā noslēdza līgumu ar V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Nr. L-ĀTA-13-1416 par projekta īstenošanu aktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros. Projekta īstenošana uzsākta 2011.gada 01.aprīlī un pabeigta 2013.gada 30.janvārī. projektu īstenoja SIA „POLIPAKS”.

SIA „POLIPAKS” piedalījās starptautiskā izstādē „Scanpack” Zviedrijā, pilsētā Gēteborgā, no 2012.gada 22.oktobra līdz 26.oktobrim. Izstādes tēma – dažāda veida iepakojums.

Projekta mērķis – iegūt uzņēmumam jaunus eksporta sadarbības partnerus (jaunus klientus) Skandināvijas tirgū.

                                                                                                         (Informācija izvietota 13/05/2013)

SIA “POLIPAKS” 2013.gada 18.aprīlī noslēdza līgumu ar V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Nr. L-ĀTA-13-1402 par projekta īstenošanu aktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros. Projektu īstenoja biedrība „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”.     
SIA „POLIPAKS” darbinieki minētā projekta ietvaros laika posmā no 2012.gada 29.oktobra līdz 16.novembrim realizēja divas tirdzniecības misijas - uz Dāniju un uz Somiju.

Projekta mērķis – iegūt jaunus eksporta partnerus Dānijas un Somijas tirgū.

                                                                                                          (Informācija izvietota 19/04/2013)

SIA “POLIPAKS” 2013.gada 25.janvārī noslēdza līgumu ar V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Nr. L-ĀTA-13-1267 par projekta īstenošanu aktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros. Projektu īstenoja biedrība „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”.  SIA „POLIPAKS” darbinieki minētā projekta ietvaros devās tirdzniecības misijā uz Zviedriju laika posmā no 2012.gada 26.jūnija līdz 02.jūlijam.

(Informācija izvietota  30/01/2013)