Kvalitet

Kvalitetssäkringssystem

Våra produkters kvalitet och säkerhet är grundläggande krav som dagligen säkerställs genom hela produktionscykeln.

På företaget har man introducerat och certifierat vårt kvalitetssäkringssystem i enlighet med ISO 9001:2015-standarden.

Vid tillverkning av livsmedelsförpackningar är det nödvändigt att se till att risken för förorenade matvaror är strikt kontrollerad. Därför uppfyller vårt företag kraven för ISO 22000:2005-standarden gällande ”Hanteringssystem inom området för säkerhet livsmedel -- Krav för alla organisationer i leveranskedjan”, vilken inbegriper regler för säkerhetskontroller av livsmedel -- HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

Tillverkningsprocessen på företaget är organiserad och kontrollerad med respekt för God Tillverkningssed (Good Manufacturing Practice) i enlighet med Europakommissonens regelverk (EK) № 2023/2006 (från den 22 december 2006) om god tillverkningssed för material och varor avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Samtidigt som viintroducerar förbättringar av kvalitetshanteringsprocessen, inför vi även systemkrav på ekologisk hantering i produktionen i enlighet med ISO 14001:2015-standarden.