Projekt

POLIPAKS håller på att förverkliga följande projekt med hjälp av bidrag från Lettlands investerings- och utvecklingsagentur:

Byggnation av industrianläggning för tillverkning av 9-skiktig barriärfilm samt tryckta och laminerade produkter.

Den 9 november 2012 ingick mottagaren av anslaget, POLIPAKS, ett avtal, № L-APV-12-0046, med ”Lettlands investerings- och utvecklingsagentur” gällande förverkligande av projektet ”Byggnation av industrianläggning för tillverkning av 9-skiktig barriärfilm samt tryckta och laminerade produkter”.
(Informationen publicerades 09/11/2012)

Den 26 april utsåg POLIPAKS vinnaren av upphandlingen gällande byggnationen inom ramarna för inköp av denannonserade upphandlingen. Vinnaren av upphandliingen var bolaget MERKS, Reg. No 40003304295; 50, Skanstes Str., Riga, LV-1013.
(Informationen publicerades 03/05/2013)

En rad projekt har redan genomförts med framgång:

Handelsuppdrag av Lettlands handels- och industrikammare med Sverige

POLIPAKS ingick den 25 januari 2013 ett avtal, № L-ĀTA-13-1267, med ”Lettlands investerings- och utvecklingsagentur” gällande förverkligande av projektet ”Erövra externa marknader -- extern marknadsföring”. Projekt genomfördes av organisationen ”Lettlands handels- och industrikammare”. Medarbetare från POLIPAKS deltog inom ramarna för projektet i handelsuppdraget till Sverige från den 26 juni till den 2 juli 2012.
(Informationen publicerades 30/1/2013)

Erövra externa marknader 2012 POLIPAKS

POLIPAKS ingick den 18 april 2013 ett avtal, № L-ĀTA-13-1402, med ”Lettlands investerings- och utvecklingsagentur” gällande förverkligande av projektet ”Erövra externa marknader -- extern marknadsföring”. Projektet genomfördes av organisationen ”Lettlands handels- och industrikammare”. Medarbetare från POLIPAKS genomförde inom ramarna för projektet två handelsuppdrag med Danmark och Finland mellan den 29 oktober och den 16 november 2012 . Målet med projektet var att förvärva nya exportförbindelser på de danska och finska marknaderna.
(Informationen publicerades 19/04/2013)

POLIPAKS deltog på den internationella mässan ”Scanpack” i Sverige.

POLIPAKS ingick den 10 maj 2013 ett avtal, № L-ĀTA-13-1416, med ”Lettlands investerings- och utvecklingsagentur” gällande förverkligande av projektet ”Erövra externa marknader -- extern marknadsföring”. Genomförandet av projektet påbörjades 1 april 2011 och avslutades 30 januari 2013. Projektet genomfördes av POLIPAKS Inom ramarna för projektet deltog POLIPAKS på den internationella mässan ”Scanpack” i Sverige från 22 till 26 oktober 2012. Målet med projektet var att förvärva nya exportförbindelser (nya kunder) på den skandinaviska marknaden.
(Informationen publicerades 13/05/2013)