Ekologi

Den mänskliga påverkan på miljön är ett invecklat och komplext problem. Vi inser att vi har ett ansvar gentemot kommande generationer att bevara vår planet.

De grundläggande aspekterna för ekologiskt ansvar är enligt oss: att reducera miljöpåverkan, att använda naturresurser sparsamt, att använda sig av ledande energisparande och resurssnåla teknologier samt att sortera och återvinna avfall.

Vi har fulländat vår tillverkning och erbjuder våra kunder miljövänliga förpackningar av biologiskt nedbrytbara och oxo-biologiskt nedbrytbara polymerer.

Vi samarbetar med företaget ”Zaļā josta” inom området för insamling och återvinning av använda förpackningar.

För närvarande håller företaget på att införa ett system för ekologisk hantering i enlighet med ISO 14001.