Historia

Företaget POLIKPAKS grundades och började tillverka förpackningsmaterial 1996. Sedan dess har vi utvecklat vår erfarenhet inom extrudering av polymerfilm och tillverkning av deras olikartade förpackningsprodukter.

Under 2000 började vi arbeta med flexografitryck, vilket varje år breddar företagets teknologiska möjligheter och det sortiment vi kan erbjuda våra kunder.

Från och med 2003 har vi inriktat oss mot att utrusta vårt företag med tillverkningsmaterial enbart från ledande europeiska företag som är specialiserade på teknologier inom extrudering, flexografi, laminering och perforering.

Med start 2004 förverkligade vi tillsammans med Lettlands investerings- och utvecklingsagentur en rad investeringsprojekt inom ramarna för ERAF, en samfinansiering för att utrusta företaget med modern, högteknologisk utrustning för att nå nya marknader.

Sedan 2009 erbjuder vi våra kunder 10-färgstryck i fullformat samt laminering.

Under 2010 öppnade vi vår egen tillverkning av tryckplåtar med FAST HD-teknologin.

2012 blev företagets tillverkning certifierad i enlighet med ISO 9001-2008-standarden.