Kvalitāte

Kvalitātes pārvaldības sistēma

Produkcijas drošums un kvalitāte ir pamatprasība, ko ikdienā ievērojam visā ražošanas ciklā.

Uzņēmumā ir ieviesta un sertificēta kvalitātes pārvaldības sistēma saskaņā ar standartu ISO 9001:2015 Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Parasības.

Ražojot iepakojumu pārtikas produktiem, ir nepieciešams stingri kontrolēt riskus, kas var radīt pārtikas piesārņošanu. Tāpēc mūsu uzņēmumā tiek ievērotas standarta ISO 22000:2005 “Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas. Prasības jebkurai pārtikas aprites ķēdes organizācijai” pamatprasības, kas ietver HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) principus produkcijas drošuma kontrolei.

Ražošanas procesi uzņēmumā ir organizēti un tiek kontrolēti, ievērojot Labu ražošanas praksi, kā noteikts Eiropas Komisijas Regulā (EK) Nr. 2023/2006 (2006. gada 22. decembris) Par materiālu un izstrādājumu, kam paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi.

Vienlaicīgi ar kvalitātes vadības procesu pilnveidošanu, uzņēmums ražotnes darbībā ievieš arī vides pārvaldības sistēmas prasības, atbilstoši standartam ISO 14001:2015.

No 2016. gada SIA POLIPAKS ražotne ir sertificēta pēc standarta  BRC GLOBAL STANDARD FOR PACKAGING AND PACKAGING MATERIALS (issue 5: JULY 2015), saņemot augstāko kategoriju - AA.