Ekoloģija

Cilvēka darbības ietekme uz apkārtējo vidi ir sarežģīta un kompleksa problēma. Mēs apzināmies savu atbildību par Planētas saudzēšanu nākamo paaudžu priekšā.

Galvenie ekoloģiskās atbildības aspekti, mūsu izpratnē, ir ietekmes uz apkārtējo vidi samazināšana, dabas resursu ekonomiska izmantošana, enerģiju un resursus taupošu tehnoloģiju izmantošana, atkritumu šķirošana un pārstrāde.

Mēs esam apguvuši ražošanas procesus un piedāvājam saviem klientiem iepakojumu, kas ir izgatavots pēc jaunākām tehnoloģijām, izmantojot videi draudzīgus materiālus.

Izmantotā iepakojuma savākšanas un pārstrādes jomā mēs sadarbojamies ar kompāniju „Zaļā josta”.

Dotajā brīdī kompānija strādā pie ekoloģiska menedžmenta sistēmas ieviešanas saskaņā ar ISO 14001.